Kossuth tér

Pécs (2004)

 

Egy meglévő szövetbe illeszkedő városi tér tervezésének alapvetései a feladat léptékénél fogva a városban gyökereznek. Történelmi előképek helyett így inkább a városszövet hasonló elemeit vizsgáltuk meg a megfelelő karakter megtalálásához.

Első lépésben kell tisztázni azt a szerepkört, amit egy új tér a jövőben elláthat. A belváros történeti (és jelenlegi) ütőerei a hasonló méretű Széchenyi tér, és az aljába torkolló hármas úthálózat, melyek a város életében jól kialakult szerepet vállalnak. Egy újabb térnek a város-használat egy újabb, az addigiaktól eltérő módjának kell helyet adnia.

A be nem épített telek, valamint a tér között, azok mondanivalójában kell keresni a különbséget. Tereink jelentését élményeinkkel mérhetjük fel, ezt a benyomást pedig a térelemek, a formálás milyensége adja. A mentális tér - a tér, ami csak a fejünkben létezik - pont ezt a jelentéstartalmat hordozza, a tervezői elképzelés ismerete nélkül, önmagunkban felállított térképet jeleníti meg.

 

Burkolatok

A térfelszín rajzolatát a tér karakterét addig is meghatározó térelemek helyzete formálta. A tér kelet-nyugati tengelyének középvonalában áll a Kossuth szobor, valamint a zsinagóga. A tér tengelyességét kialakulása óta ezek az elemek hangsúlyozták, ám mára a megosztott használat és térburkolat miatt ez már érzékelhetetlenné vált.

A tér a két oldal eltérő viselkedésének megfelelő térelemek sorából, azok egymásra hatásából építkezik. A tér közepén egységes térszőnyeg így oldódik mindkét irányba, két végén kisebb, külön is értelmezhető térrészt formálva.

 

Gyere le a térre!Mentális tereink hangulatát térelemeik karaktere is megadhatja, azonban ezeknek többet kell nyújtani esztétikusságuknál: használhatónak, emberközelinek kell lenniük.

/vö.: grund, ló farka, szökőkút/

 

Térlemek

A térre húzott burkolati szőnyeg mind sík, mind plasztikus elemeket tartalmaz. A tervezett vízfelületek és csobogók az alap raszterben elosztott plasztikus elemek felületi vízjátékából építkezik, a széleken domború elemeken csurog le a víz, a tér belsőben a medencék alja a plasztikus. Ez a felületi játék a víz miatt kötelező téli üzemben pozitív-negatív térplasztikaként biztosítja a vízfelszín lábnyomának működését. A síkban betett díszítőelemek eltérő színű és felületképzésű anyagokból készülnek, mintaként eozindíszítéssel.

A leülők formája szintén nem a megszokott eszköztárból építkezik, a térelemek használatra buzdítva az embereket. A pad már nem csak az, amit annak szántak, hanem minden, amire le lehet ülni.

Egy dísztér térhasználatában alapvető változást jelent az esti használat. A gondosan tervezett fényforrások, és azok fényei új ruhába öltöztetik a teret, kiemelve a jellegzetes elemeket, és markánssá téve a nappali és az éjszakai karaktert.

 

A térhez való mentális kötődést akár egyetlen növény is befolyásolhatja. A nagy terjedelmű árnyékadó lombosfák, zajfogó sövények és kényszerű füvesítés mellett üdítő kivételt képeznek azok a növények (a Széchenyi tér fügefái, vadalma a Sétatéren…), melyek akaratlanul is az adott tér hangulati elemeivé lépnek elő.

 

Zöldfelületek

Az egykori Majláth tér jellemzője a soros fásítás volt. Az öt sorban futó fák a tér hossztengelyére szimmetrikusan álltak a burkolt felületen. A térfelszín újraburkolásával a növényzetet is újra kell telepíteni. Tekintettel a térfalak eltérő szerepkörére és esztétikájára, a szimmetrikus rendű fasorok eltérőképpen viselkednek a tér két oldalán.

A tér déli oldalán nagyobb faverem-rácsok és tekintélyes lombkorona rendezi a tér burkolati elemekkel díszített részének szegélyét.  Ez a fasor optikailag leválasztja a térről a Konzum áruház homlokzatát.

A két sor végül a zsinagóga előtti téren válik ugyanolyan értékűvé, kisebb gyümölcsfákkal keretezve a centrális térrészt, szabad kapcsolatot teremtve a Hal térrel. 

 

A tér kapcsolati pontjai miatt sosem határolható le pontosan, kialakítása így környezetére fizikailag is kihat. Köztereink fizikai jelenlétüknél azonban jóval tágabb térbeli mezőben léteznek, a tér fogalma a személyes kapcsolódási pontokon keresztüli asszociációinkban is él.

 

A Kossuth tér megújításával a legjelentősebb beavatkozás a Hal téren történik, a parkoló le- és felhajtója a tér egészének kezelését követeli meg. A felhajtót a Fürdő utca Konzum áruház felöli oldalában helyeztük el, melyet az áruház felől induló előtető fed. A törtvonalú lefedés a Konzum épülete felől mesterséges dombként nyúlik a lehajtó fölé, elzárva a forgalmat az épület felől. Az előtető tört vonalát erősíti a Hal térre javasolt beépítés ellentétes törése, melyek együtt tölcsért formálnak a Kossuth tér felé. Ez az álperspektíva vezeti az Árkád bevásárlóközpont felől érkező gyalogosforgalmat a Hal téren át a zsinagóga előtti térrészre. A Hal tér a Kossuth térrel együtt új burkolatot kap, valamint néhány elemét átveszi (lámpák, burkolati raszter).

A közlekedés kialakult rendjét a felszíni parkoló megszüntetése alapvetően átalakítja. A tér körbejárhatóságához kialakított felszíni közlekedési zónák a tér oldalhatárain futnak. A tér folytonos burkolatán a térelemek ritkulása jelzi ezeket a csak célforgalmat engedélyező térszakaszokat. A gépjárműforgalomtól mentesített városi tér teljes térfelszíne gyalogosan bejárható, különválasztott gyalogos és gépjármű-forgalmi közlekedési zónái nincsenek.

 

Építészet: Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos