Petőfi Laktanya területének hasznosítása

Budapest (2006)

 

A terület beépítése  az épített- és természeti környezet figyelembevételével és a kiírók szándékának megfelelően alapvetően két nagyobb egységre tagolható. A Váci út mentén a természetvédelmi területtel szembeni jelentősen beerdősült területen minimális alapterületet beépítő pontház-szerű beépítés kacsint ki a Váci út felé, melyet kulturális és közfunkciók vezetnek át a telek keleti oldalát beszövő lakóterületek felé.

 

 

Alapvetően észak-déli tengely mellett jobbra-balra eltekeredő utcavonalak és házfrontok rendszere fut be a telek keleti oldalába, melyek egyszintes négyzetes alaprajzú szabadonálló és ikresített épületek rendszeréből nő fel három szintes sávházakká a telek határvonalára. A környező beépítések tehát geometriailag az organikus folytatás lehetőségét kínálják. A telek szomszédos beépítéseinek meglévő struktúráját átértelmező új lakóterületek a beépítés léptékére és sűrűségére keresik a választ.

 

A lakóterületek épületei a szomszédos utcavonalakat követve észak-dél tengelyűek, így a hosszhomlokzatok mindegyike hasznos lakásfunkciókat tud felvenni, az épületek felosztása tehát keletre és nyugatra néző lakásokkal lehetséges. A tömbök 10-16 méter tömbszélességű, maximum 4 szintes épületsávok. A tört tengelyű beépítések metszetben is törnek: a helyszínrajzi sávok homlokzata 2-4 szintes magasságok között váltakozik, alapvetően váltott rendszerben, így egymásra néző magasabb homlokzatrészek ritkán eredményeznek szűk térarányokat.

A tört épületvonalak észak-déli rendszerét kelet-nyugati utcák szabdalják, osztott közlekedési rendszert eredményezve. Az autós közlekedést a tömbbelsőkben elhelyezett parkolókba a Váci út felől fésűsen behúzott utcák veszik fel. Az épületsávok közötti utcák és sétányok így alapvetően a gyalogos közlekedést szolgálják ki. A parkolók kétféle rendszerben helyezkednek el a területen, részben lábakon álló épülettömegek alatt fedetten, részben a négyszintes tömegek alatt fedett-zárt parkolókban. A fedett parkolók utcavonalról megközelíthetőek, a parkolószámot itt lehet a kért érték fölé bővíteni. A kötelező parkolómennyiséget a fedett-zárt föld alatti parkolókban lehet elhelyezni. Ezek a parkolók a talajszinttől számított két méter mélyen helyezkednek el, így kiemelve a felettük lévő lakások padlószinjét, teljes földszinti lakóértéket leétrehozva. Ezzel a mélygarázsok megközelíthetősége is leegyszerűsödik, a parkolórámpák a négyszintes épületömegekben elhelyezhetőek.

A két utcarendszer egymásravetülése a környező beépítések felé töri a beépítés léptékét, az északi és déli oldalon bütüfalak mögé tekeredő utcák rejtik a bruttó 124.000 négyzetméternyi lakástömeget. A gyalogos tengelyek a meglévő beépítések felől a tömbbelsőkön át a Szilas patak felé vezetnek, helyenként terekkel, parkokkal, zöldterületekkel tagolva. Az épületek kerülgetik az értékes növényállományt, melynek nagyobb egybefüggő részei alakulnak parkokká és sportolási lehetőséget adó rekreációs zónákká. A lakóterületek súlypontjában alacsonyabb épülettel keretezett városi park jön létre, szórakoztató és ellátó funkciókkal kerítve.

A Váci út felé meglévő erdősávban annak értékét megtartva öt épület néz ki a Flottilla kikötő felé, ezek első két szintje irodákat, orvosi rendelőket és egyéb közfunkciókat tartalmaz, felső két szintjükön lakások vannak, melyek rálátnak a Dunára és a budai hegyekre. Az épületek előtt egy belső út osztja el a beérkező és kimenő forgalmat, erre harapnak rá ezek az épületek konzolosan az út fölé nyúlva.

Az épületek mögötti meglévő erdősávban az északi tömb folytatásában kultúrház, amellett alkotóház és óvoda/bölcsöde rejtőzik. A telek észak-nyugati szegletében egy önálló műteremház válik a pesti beépítés első épületévé, mely ezáltal fontos helyet kap a város építészetében is.

A telepítés nagysűrűségű lakóterületeket hoz létre, mely régóta példanélküli Magyarországon. A tisztviselő- és munkástelepek beépítési karakterei kapnak itt újraértelmezést, önálló arculatot létrehozva.

 

 

A beépítés összesen bruttó 124.000 négyzetméternyi lakásterületet tartalmaz, mely összesen megközelítőleg 1200 lakás építését teszi lehetővé. A beépítés markáns, önálló egységet képez a területen, melynek egyes elemei, átlátásai, utcafrontjai karakteres építészeti egységet hoznak létre. A változatos telepítés és magasságok elkerülhetővé teszik a lakóparkok egy időben és egy karakterben megépült házainak rosszízű telepszerűségét. Az egyes épületek és tömbök a karakteres telekhatárok mentén önálló arculatot is hordozhatnak, az épületeknél nagyobb egységes keretet létrehozó beépítési karakter hordozza az építészeti egységet.

 

Építészet: Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos, Loic Machado, Paolo Ambroggio, Tarr Ivett 

 

első díj