Konferencia és Koncertközpont

Pécs (2007)

 

Az épület a park része, és fordítva: a park a létesítmény elválaszthatatlan kertje. Sajátos mikroklíma megteremtése a cél, mely szigetként viselkedik, és érzékenyen reagál a környezetre, kinyúló csápjaival minden rezdülését érzékeli. A konkrét formáló erőkről szólva az épület alapfunkciója, a koncertterem a meghatározó. A hang terjedésének ‐ és kis kitérővel a vízbe eső elem által generált mozgás hullámokban való terjedésének ‐ módja volt az egyik alaptényező. Ebből az elvből adódó terepformálás végigvonul a teljes telken a Balokány‐ligettel együtt.Ugyanezen elv következtében tematizáltan jelenik meg az összes alkotóelem (víz, növényzet, városi tér, stb.) Mint kicsapódó vízcseppek jelennek meg a parkban, a becsapódásukkor gerjesztett saját hullámterjedésükkel együtt. Az épület maga az elsődleges generáló eleme ennek a mintázatnak.

 

A viselkedés másik meghatározó tulajdonsága, hogy a belvárosi oldal felől aktív városi térként működik a terület az épülettel együtt, a Zsolnay gyár felől azonban, a Balokány‐ligettel már zöld pihenőparkos képet mutat. A megjelenő elemek is ennek az átmenetnek megfelelően kapnak itt helyet. A fő megközelítési útvonal felől elegáns városi tér képe tárul az érkező elé. Ezen a téren kiemelt gócpontok találhatók, pihenőkkel,vízzel, növényzettel, burkolt felületen. Innen tárul fel az épület főbejárata. A liget felől közeledve sűrű növényzet szűrőjén át jutunk el a házig. A megjelenő gócpontok a növényzetből formálódó halmazok, és a meglévő tó átalakításával valamint egy másik létrehozásával születő vízfelületi együttes. A liget többi részét átszövi a környező úthálózat folytatásából és az épület által generált vonalakból szerveződő közlekedésre alkalmas idegháló pálya.

 

Meghatározó befolyásoló tényező a funkciók sokasága. Az egymástól adott esetben nagyon elkülönülő rendeltetések miatt additív módon szerkesztettük hálózatba a ház rendszerét, amely végül, mint idegsejtek alkotta hálózat, „idegrendszerként” kapja meg végleges működési formáját. E viselkedésmód közvetlen hatást gyakorol az épület külső és belső megjelenésére, tereinek, térkapcsolatainak formálására.

A szerkesztés eredményeként az épület használati szempontból két részre tagolódik. Az egyik felében a közönség mozgása a meghatározó, a másikban a művészek és az alkalmazottak jelenléte.

 

 

A ház kilenc nagyobb alkotóelemből épül fel.

Hat csápként kinyúló idegsejtje a következő egységeket fedi: PKK irodaháza, PFF szólampróba termei, PFF székháza, PFF nagypróba terme, vendégművészek szárnya, 250 fős konferencia terem és étterem.

Hetedik idegsejtként a hangverseny terem jelenik meg épület súlypontjában, az előző hat sejt által körülvéve. A terem monoblokk elemként jelenik meg, határozott belső szabályrendszere által vezérelve. Ez adja a hangterelő vázszerkezeti rendszerét is. 2,5m*2,5m raszterrel szerkesztett háló, melynek határoló elemei az épületrész tartószerkezeti rendszerét is alkotják egyben. Köztes mezői különböző síkba és szögbe állított dobozokként jelennek meg. A külső oldalán ugyanezen szerkesztés látható különböző síkú és szögű dobozok alkotta felületként.

A nyolcadik elem az idegpályák hálózata, az épület közlekedési rendszere, az érkező‐ és előcsarnokokkal együttesen. E közlekedési rendszer központi tere a hangversenytermet körülölelő, az épület teljes magasságában felnyúló többszintes érkező tér. Innen nyomon követhető a szintek gyűrűszerűen elhelyezkedő közlekedési rendszere, mely hidakkal kapcsolódik a hangversenyteremhez. E szerkesztés eredményeként a ház mindig azt mutatja kívül és belül, ami éppen történik benne. Előadás alatt nincs forgalom az idegpályákon, egy dologra összpontosul a figyelem. A szünetben aktiválódnak az útvonalak, és az emberek alkotta folyam áramlása jelenik meg a terekben. Az idegpályák sokasága ellenére, irányítottságuk következtében könnyen kiismerhető az épület a funkciók elhelyezkedését tekintve éppúgy, mint alaprajzi és térbeli rendszerének vonatkozásában.

 

 

A kilencedik elem a külső felület, amely ritka szövésű sok mindent láttató nyári ruhaként viselkedik, az amúgy szigorú szerkezeti rendszerű belsőn. Ez a láttatás az, ami miatt mindenféle egyéb trükk nélkül egyszerűen és direkt módon közvetíti az épület a benne folyó tevékenységet.

 

Építészet: Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos, Janesch Péter, Bartha András, Örley Balázs

Statika: Bartal és Rabb Kft.