Vabaduse / Szt Pál Templom / Arvo Pärt

Rakvere, Észtország (2009)

 

VABADUSE TÉR

A Vabaduse – Függetlenség – teret a tervezett átalakítás során meglévő közösségi használatának megerősítésével és kiegészítésével kívánjuk bekapcsolni Rakvere köztereinek hálózatába.  A tér életteli közösségi- és kulturális központtá válhat, ezáltal képezhet a meglévő kereskedelmi központ – a jelenlegi főtér – és a történelmi városmag mellett egy új súlypontot.  Az elmúlt évtizedek folyamatos változásai során kialakult okok miatt, jelenlegi állapotában a tér nem képes ezt a szerepét betölteni. Területe túl tágas, a peremén álló épületek túl távoliak és ritkák ahhoz, hogy valódi térfalat képezzenek; egy zárt városi tér érzetét keltsék. A körforgalom egy üres, kihalt területet szakít ki belőle. 

A tér átalakításának terve ezeket a hibákat próbálja meg orvosolni. Annak érdekében, hogy a tér felszabaduljon a gépkocsi forgalom terhelése alól, a városi közlekedést át kell szervezni. A Vabaduse utca forgalmát kelet felé el kell terelni mielőtt elérné a Vabaduse teret, emellett a Võimla utcát le kell zárni. Ennek eredményeképpen csak a Koidula és a Tuleviku utcák érintik a tér nyugati és északi oldalait. A tér másik két oldala a központi résszel összekapcsolódva gyalogos zónává válik.

A tér hatalmas méretének és a zártság hiányának problémáját az új koncertterem és a tudásközpont épülettömegei kezelik. Ezek az épületek emberi léptékű, kisebb és zártabb városi terekre osztják a jelenleg túl tágas területet, melyek képesek a közösségi élet eseményeit befogadni és a városi sűrűség érzetét kelteni.

Az új koncertterem épülete a Vabaduse téren áll. Helyzetéből adódóan kiegészíti az 1930-1940-es években épült középületek összetartozó együttesét, ugyanakkor kortárs, friss építészeti eszközeivel ellenpontozza is azokat. A koncertterem épületének alaptömege egy szabályos, téglalap alakú teret alkot a három középülettel, míg a lebegő és kilendülő emeleti tömeg feszültséget teremt köztük azáltal, hogy egy nézőpontból egyszerre csak két épület látható közülük. Az új épület emellett a tér nyugati oldalán álló, 1960-as évek beli lakóházak látványát is kizárja, így a tér kulturális, közintézményi karaktere is sértetlen marad.

Az új épület tömege alkalmazkodik a meghatározó látványok irányaihoz: megőrzi a Függetlenségi emékmű és a Szt Pál templom közötti vizuális kapcsolatot, miközben tiszta végpontot képez a beérkező utcák számára. Az új urbánus, közösségi térre való megérkezést hangsúlyozza a beforduló gesztus a Vabaduse utca felé és az ölelő mozdulat a Tuleviku utcára. A javasolt tudásközpont a Koidula utca mentén, a tér alsó részén áll. Épülete szintén alkalmazkodik a látványtengelyekhez és a koncertterem tömegével egy újabb városias teret is létrehoz. Erre a térre nyílik meg az épület, míg a forgalmas Koidula utcára az épületszárnyak végeivel fordul.

 

SZT PÁL TEMPLOM

A Szt Pál templom a kiírásnak megfelelően egy többcélú kulturális épületté lesz alakítva, azonban akusztikai, örökségvédelmi és funkcionális okok miatt nem foglalja magába a nagy koncerttermet. Az templom rekonstrukciója a minimális beavatkozások elvét követi. A tervezett beavatkozások kétféle módon valósulnak meg: az épület külső tömegéhez csatlakozó hozzáépítések és a templomhajó belsejének kibélelése által. A bélletek a lehető legkevesebb eszközzel képesek a templomhajó sokféle működését biztosítani. Minden beleépülő szerkezet a templom főhajójának hosszanti terére korlátozódik. Egy részük az oltártól, a hajón át, a karzat feletti Pärt-szoba dobozáig tartó összefüggő, fa bélletet alkot; míg a többi elem a mozgatható híd és az akusztikai függönyök, melyek a templomhajó tereit választják el: a funkcióhoz alkalmazkodva áthelyezhetők vagy teljesen eltávolíthatók.

 

 

Ezek a mozgatható szerkezetek biztosítják a templomtér flexibilis használhatóságát. A híd és a függönyök leeresztésével szolgálhat kamarazenei teremként – mintegy 150 fős hallgatóságot befogadva –, de egybenyitva és a mennyezeti elemeket a funkcióhoz idomítva bál-, konferencia- és gyűlésteremként is; emellett a templom liturgikus használata is lehetséges. A használat ilyen széles körű lehetőségeinek biztosításával a templom újra betöltheti korábbi szerepét, mint a város közösségének rendszeres találkozó és gyülekező helye.

 

 

ARVO PÄRT KONCERTTEREM

Az Arvo Pärt koncerttermet a Vabaduse téren szabadon álló, környezetétől független, új épület foglalja magába. Az épület testét két tömeg alakítja, melyek a városi helyzetre reagálnak. A kiforduló és lebegő emeleti tömeg a két beérkező utca irányát követi és egyben kiemeli az épületrész fontosságát. Ez a hasáb alakú tömeg fogadja be ugyanis a nagy hangversenytermet, szabályos formája az akusztikailag ideális koncertterem-doboz elvét követi. A terem teljesíti a szimfónikus művek előadásának akusztikai követelményeit, és 475 főnyi hallgatóságot képes befogadni. Színpada megfelel egy teljes szimfónikus zenekar igényeinek, emelhető elemeivel szabadon alakítható. A kórus számára külön karzat szolgál.

A másik alaptömeg a templom és a gimnázium épületeinek irányát követi. Ebben kaptak helyet a koncerttermet kiszolgáló funkciók, az előadók öltözői, hangoló- és gyakorlótermei. A nagy gyakorlótermek a földszinten helyezkednek el, lehetővé téve flexibilis, közösségi célú használatukat is. A termeket eltolható válaszfalak osztják meg, így azok tere egy nagyobb kamarazenei teremmé egyesíthető. A koncerttermet a közönségforgalmi és a közlekedő terek ölelik körbe. Formájukat a hatalmas üvegfelületeken, mint képernyőkön át megnyíló látványok alakítják. Az emeleti tömeg elmozdulása által a fő foyer közvetlenül a Szt Pál templommal néz szembe. Helyzetéből adódóan különleges látványt nyújt a templomról, egyben kimutatja a templom és a koncertterem együvétartozását is. A széles lépcsőtér a Függetlenség emlékmű és a templom közötti látványtengely irányába fordul.

Az épület külső megjelenését a közönségforgalmi területek hatalmas üvegfelületei és a vastag falakat borító, kátránnyal kezelt, fekete fa burkolat jellemzik. A kilendülő épülettömeg és a hagyományos fekete fa felületek szándékosan állnak kontrasztban a Vabaduse tér épületeinek fehérre vakolt, klasszicizáló racionalizmusával.

 

Építészet: Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos, Turai Balázs, Molnár Tímea, Tarr Ivett, Domokos Attila, Bokányi Imre, Milos Szilvia, Vinnai Petra