Kortárs Kiállítási Központ

Maribor, Szlovénia (2010)

 

ELŐSZÓ

A középkori városmag halmazos rendszere, a keskeny telekosztások, az utca- és térhálózat fontos halmaz, alapvetően befolyásolja a közvetlenül mellé telepítendő Új UGM karakterét és térszervezését egyaránt. Alapvető célunkká vált, hogy az épület úgy működjön, hogy publikus terei nyitott és zárt minőségükben is bekapcsolódjanak a város szövetébe. Fontos szempont volt a szintén átalakítandó sétánnyal való kapcsolat.

Szintén elsődleges cél a környező épületek arányrendszerének figyelembe vétele; az egységes városmag egyének által megélt közvetlen hangulatának, illetve közeli és távlati képének viszonya az új épülettel.

Erősen meghatározta gondolkodásmódunkat a város földrajzi elhelyezkedése, a domborzati viszony adottságai. Fontosnak tartjuk, hogy a Dráva folyó Tabor oldala sok helyen mintegy 20m-el magasabbról induló elhelyezkedése miatt az UGM épületének fontos az ötödik homlokzata is. A rálátások miatt az épület viszonya a történeti városrésszel kiemelt szerepet kap.

 

 

ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ:

A tömegformálás elsődleges célja az lett, hogy az egyes funkcionális egységeket külön egységként kezeljük, melyek egy közös platformból indulnak. Ebből a dinamikusan szervezett térfolyamból emelkedik ki az összesen 9 db toronyszerű tömeg, melyek az egyes funkciókat foglalják magukban. A tornyok rétegződő szerkesztésűek, egymáson eltolt szintekkel, ahol így felülvilágítók és teraszok alakulnak ki. A statikai rendszer következtében a rétegződő szerkesztés kiegészül azzal, hogy az egyes szintek, egymáson elforgatott alagutaknak mutatkoznak, mely tulajdonságot szándékosan tovább erősítettünk az üveg felületek belső síkra mozgatásával. Az egész épület nem tagolódik tovább sem anyaghasználatban, sem színekben, sem minőségekben. Egy monolitikus tömb, mely egy anyagból készült, azonban udvarokkal, átlátásokkal és átjárási lehetőségekkel átszőtt tagolt tömeg. A tornyok között egyneműségük ellenére hangsúlykülönbség van, alapvetően a bennük levő funkciók méretbeli igényeinek következtében.

Az épített környezet mellett, a domborzati viszonyok is hatással voltak a térszervezés kialakítására, oly módon, hogy a kialakított platform tetőszintje is aktív része a városszövetnek. Az északi oldalon a lejtőből kiváló tetőszint közvetlenül elérhető, mely útvonal a tornyok szövete és az épületet feltáró rámpák és lépcsők között vezet, és közvetlen bejutást enged például a nagy előadóterembe és a kávézóba. Megközelítési útvonalai közvetlen kapcsolatban állnak a meglévő utcahálózattal, illetve folyamatosan többszörös átlátásokat adnak az UGM belvilágába, fenntartva annak transzparenciáját, hogy a bent zajló eseményeket mindig láthatóvá tegye az érdeklődők számára, illetve részvételre ösztönözzön mindenkit.

 

FUNKCIONÁLIS LEÍRÁS:

A földszinti tér egy egybefüggő térfolyam, kertekkel és funkcionális egységekkel tagolva. Szándékosan nem egy közvetlenül átlátható tér, hanem felfedezésre vár, illetve bejárásra késztet, de mégis a legtávolabbi pontján lévő könyvtár bejárata is pillanatok alatt megtalálható. A tagoltság másik kézenfekvő oka, illetve kezdeti szándéka, hogy a szemlélő fölé tornyosuló tömeg a belső térben is érzékelhető legyen. A kívánalmaknak megfelelően a vendéglátó, az építészeti, a könyvtár és a bolt funkciók kívülről is közvetlenül elérhetőek, de az előcsarnok is működhet felügyelet mellett, folyamatosan nyitva tartó térként.

A tornyok mindegyike önálló funkciót foglal magában, saját függőleges közlekedési rendszerrel. E kiindulási állapot segített a tartószerkezeti megoldásban is, ami úgy működik, hogy mindegyik torony egyik határoló fala teherhordó, és a vele párhuzamos falhoz kapcsolódik egy teljes hosszúságú közlekedő mag, mely szintén tartószerkezeti és egyben az épületet merevítő funkciót is betölt. Másik fontos szempont volt, hogy lehetőség szerint a fő terekben ne jelen meg tartószerkezeti elem.  A kiállító terek mindegyike és a könyvtár különféle galériás térkapcsolatokkal szervezett a nagyobb belmagasság, a minél szabadabb használhatóság, illetve az átláthatóság és értelmezhetőség miatt.

 

 

Építészet: Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos, Tarr Ivett, Molnár Tímea, Domokos Attila

lásd még: EPITESZFORUM