Az árusító pavilonok fizikai környezetével analóg módon a vásárokban való árusítás frontális, az egykori szatócsboltok működését konzerváló pult mögüli formája is meghaladottá vált. Az árus és vevője közötti fizikai távolság nehézkessé teszi a kommunikációt, az áruk változatos bemutatását, kipróbálhatóságát. A pavilonon belüli tárolás pedig állandó ki- és berakodást igényel.

Mindezeknek a kommunikációban, térhasználatban és környezetkultúrában jelentkező problémáknak a kiküszöbölésére a jelenlegitől radikálisan eltérő megoldást javasolunk; mind az árusítás – valamint az ehhez kapcsolódó termékbemutatás és tárolás módjában -, mind a téri környezet kialakításában. Ilyen módon az egységes és korszerű környezeti megjelenés is biztosítható.

Zárt pavilon építmények helyett egy olyan nyitott struktúrában látjuk a megoldást, amiben megszűnnek az árusokat és a vásárlókat elválasztó térhatárok; az eddig szigorúan elkülönülő használati tereik egymásba oldódnak egy közvetlenebb eladó és vásárló közötti kapcsolatot eredményezve. A struktúra lényege nem a térelhatárolás, hanem a termékek minél közvetlenebb megjelenítése.

Ezt a nyitott térhasználatot természetesen ki kell egészítse a vásárlás tereinek a lefedése. Ez megoldható volna a box által is, de egy attól független tető struktúra maradéktalanabbul tudja megvalósítani a terek egymásbamosását azáltal, hogy nem csak az árut védi mint egy előtető, hanem a közterek, gyalogos felületek fedésével azonos feltételeket teremt, a megközelítést is kellemesebbé, védetté teszi. Egy nehézkes lefedés helyett az időszakos használatnak jobban megfelelő, könnyű és gyorsan installálható pneumatikus szerkezet a legmegfelelőbb erre a szerepre.


Építészet

Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos, Tarr Ivett, Turai Balázs, Kis Ferenc

Fotó

MINUSPLUS

Helyszín

Budapest

Dátum

2015