Építészeti koncepció

Az építési telek Középső – Józsefvárosban helyezkedik el. Környezetére építészeti, és társadalmi értelemben is heterogenitás jellemző. A kerület célkitűzéseiben szereplő épített és természeti környezet minőségi megújítása egy új építészeti értékrend kialakítását kívánják. Egy szociális bérházat tekintve ez a rend a kulturált együttélés feltételeinek megteremtését kívánja, mely a minőségi lakó-, közösségi- és közterek kialakítását jelenti: olyan épületet ami az uniformizálás veszélye nélkül képes a társadalmi sokszínűség befogadására, az eltérő igények problémamentes összehangolására.

A lehetőségek vizsgálata és elemzése során az egy tömbben elhelyezett, középfolyosós épület mellett döntöttünk. A beépítés jellemzői egyrészről a kompaktság, az épülettömeg zártsága, ezáltal a lehülő- és homlokzatfelületek minimalizálása, mely a gazdaságos üzemeltetés mellett az építési költségeket is jelentősen csökkenti, másfelől az udvari terület maximalizálása, amely a benapozásra és a zöldfelület mennyiségére van jó hatással.

Elrendezés, beépítés

A középfolyosó téralakításának fontos eleme a lakószintek közötti, felülvilágítóval záródó áttörés, mely oldott, áttekinthető tereket hoz létre az épület magjában. A telek alakjának szerencsétlen mivoltát kompenzálandó illetve a további racionalizálás érdekében az udvar felőli szárnyban egy szigorú merőleges szerkezeti rendszert alakítottunk ki, ezzel az ide helyezett kislakások mentesülnek a szögtöréstől, így kialakításuk racionális és gazdaságos. Az utcai szárnyban az elkerülhetetlen szögtörés hátrányainak enyhítésére, a helyiségek merőleges rendszerben történő kialakításra, valamint a nagyobb lakásméterek jól használható alaprajzokat eredményeznek. A legnagyobb méretű lakások a legfelső, hátrahúzott szinten helyezkednek el, ezáltal teraszosak, kialakításukra nagy szabadság jellemző, térszervezésük és fekvésük kiemelkedő. A védett, udvari oldalon, az első emeleten elhelyezett lakások kertkapcsolattal rendelkeznek, ide is került egy nagyobb méretű lakás, mely további változatos igények kielégítését teszi lehetővé (idősek, mozgásukban korlátozottak, kisgyermekes családok).

A parkoló az épület földszintjén kap helyet, kiosztása a legracionálisabb, középről feltárt kétirányú közlekedéssel. A garázs feletti födémbe (intenzív zöldtető) vágott nyílásokkal a természetes szellőztetés és bevilágítás nagyrészt megoldott, mely költséghatékony üzemeltetést tesz lehetővé.

Építészet

Alexa Zsolt, Rabb Donát, Schreck Ákos, Vincze László

Fotó

MINUSPLUS

Helyszín

Budapest

Dátum

2005